Çalışma Alanlarımız


Çözümlerimiz

 • Veritabanı/Sistem Yönetimi
 • Sunucu Sanallaştırma
 • Ağ Sanallaştırması
 • Masaüstü Sanallaştırması
 • Uygulama Sanallaştırması
 • Depolama Sanallaştırması

Açık Kaynaklı Çözümler

Açık kaynak kod yazılımlar, kaynak kodları herkesin incelemesine ve kullanımına açık yazılımlardır. Bu tür yazılımların ayırt edici özelliği kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü sağlamasıdır. Acık kaynak kod yazılımlar, ücretsiz, uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve güvenlidir. Açık kaynak kod dünyası, yeni bir yazılım üretme biçimi, yeni iş modelleri sunmaktadır. Dünyanın her tarafından bilişim uzmanlarınca imece yöntemi ile endüstri standartlarında geliştirilen açık kaynak kod yazılımları, insanlığın ortak malıdır.

Network Çözümleri

DiaCloud ekibimizle, müşterilerimize günümüz iş hayatı ihtiyaçlarını karşılamak üzere esnek, vizyoner, uçtan uca çözümler sunmaktayız.

 • Kurumsal Ağ Altyapı Çözümleri
 • Wireless Altyapı ve BYOD (Bring Your Own Device) Çözümleri
 • Ip Telefon Çözümleri
 • Video Konferans ve Teleprecense Çözümleri
 • Akıllı Tahta ve Video Konferans Entegre Çözümleri (Uzaktan eğitim vb.)
 • WAN Hızlandırıcı Çözümleri
 • Yük Dengeleyeci (Load Balancer) Çözümleri
 • Band Genişliği Yönetimi Çözümleri
 • Network İzleme Çözümleri – WAN Hızlandırıcı Çözümleri

Güvenlik Çözümleri

 • DiaCloud, özel firmalarin ve kurumların en değerli hazinesi olan bilgileri, kötü niyetli veya bilinçsiz kullanıcılardan korumak için IT Güvenlik Çözümleri sunmaktayız.
 • Uç Nokta Koruması
 • Email Güvenliği
 • Web Güvenliği
 • Yeni Nesil Firewall Çözümleri
 • Yeni Nesil IPS Çözümleri
 • 5651 ve Log Korelasyon Çözümleri
 • Token ve SSL VPN Çözümleri
 • Doküman Sınıflandırma Çözümleri
 • Kritik Bilgi Güvenliği
 • Sanallaştırma Güvenliği
 • Mobil Güvenlik Çözümleri
 • Web Application & DB Firewall
 • Değişiklik Yönetimi Çözümleri
 • Network Güvenlik Analizleri
 • Kimlik Yönetimi Çözümleri

Sanallaştırma Çözümleri

Sanallaştırma teknolojisi maliyetleri azaltır, uygulamalara erişimi artırır ve BT yönetimini kolaylaştırır.

Sanallaştırma, planlı ve plansız kapalı kalma sürelerini azaltıp gelir kaybını en aza indirir.
Sunucu birleştirme yatırım ve işletme giderlerini azaltmanıza yardımcı olur.
Sunucu birleştirme yoluyla enerji verimliliğini artırıp daha az donanım gerektirerek yatırım ve işletme maliyetlerinizi düşürür.

Basitleştirilmiş olağanüstü durum kurtarma çözümleri sunarak, altyapınız için iş sürekliliği sağlar.
Veritabanları (Oracle Veri Tabanı, Microsoft SQL Server, SAP HANA, SAP Sybase) dahil kritik kurumsal uygulamaları, iş uygulamalarını (SAP Business Suite, Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint, SAP) sanallaştırarak hizmet seviyeleri ve performansı en üst seviyeye çıkarır.

Sanallaştırma teknolojisine geçerken, uygun yazılımı bulmak; doğru sunucu, veri depolama ve network altyapısını seçmek gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

DiaCloud ‘un benzersiz saha tecrübesinden yararlanarak VMware ve Hyper-V çözümlerimizle standartlara dayalı bir sanallaştırma stratejisi oluşturup, kısa sürede hayata geçirebilirsiniz.

Bilgi Yönetimi ve Güvenlik Çözümleri

Sahip olduğunuz bilgilerden yaşam döngüsü boyunca maksimum faydayı sağlamanıza olanak tanıyacak depolama, arşivleme, yedekleme, felaketten geri dönüş ve iş sürekliliği çözümleri; BT altyapınız için güvenlik yönetimi, uç nokta, e-posta ve mesajlaşma güvenliği çözümlerinin yanı sıra kanun ve kurum içi güvenlik politikalarına uyumluluk çözümleri sunuyoruz.

Çözümlerimiz
Arşivleme: e-posta, dosya, anlık ileti ve benzeri diğer yapılandırılmamış içerikleri güvenlik politikaları doğrultusunda saklama ve bulma otomasyonu.

Veri Koruma (Yedekleme): Ekipman arızası, kazayla bilgi kaybı veya bir felaket durumunda verilerin geri alınması ve sistemlerin tekrar ayağa kaldırılması.

Güvenlik Yönetimi: Temel güvenlik süreçlerini optimize edip, bu süreçleri kural ve güvenlik politikalarınızla ilişkilendirip güvenlik ataklarına karşı kurumunuzu koruma çözümleri.

Uç Nokta Güvenliği: Bilinen bilinmeyen her türlü güvenlik tehditlerine karşı etkili ve kolay yönetim çözümleri.

Mesajlaşma Güvenliği: Gelen ve giden e-postalarla anında mesajlaşmadan kaynaklanan tehditlere karşı bilgilerinizi koruma çözümleri.

Veritabanı / Sistem Yönetimi Teknik Destek ve İş Başında Eğitim

 • Oracle Database 10g, 11g ve 12c
 • MSSQL
 • PostgreSQL
 • MySQL
 • MariaDB
 • MongoDB